ارزش بازار ارزهای مجازی با اپل برابر شد - اخبار جدید