ظریف و رئیس جمهور قزاقستان دست دادند! +عکس - اخبار جدید