«نقض آشکار تعهدات» صهیونیست‌ها در تأمین واکسن فلسطینیان - اخبار جدید