نیکی هیلی: یکی به بایدن یادآوری کند که برای مردم آمریکا کار می‌کند! - اخبار جدید