فرهاد آییش بازیگر فیلم کمدی «کوزوو» شد - اخبار جدید