الکاظمی: ۶۰ درصد نیروهای ائتلاف آمریکایی، عراق را ترک کرده‌اند - اخبار جدید