تصویری از محمدرضا گلزار در خارج از کشور با شلوارک - اخبار جدید