پایتخت باید تعطیل شود/هفته آینده، هفته سخت و طاقت فرسایی خواهد بود - اخبار جدید