اجتماعات مذهبی ماه رمضان در قم برگزار نمی‌شود - اخبار جدید