خودرو در جاده گرانی/ قیمت ۱۰۶ تیپ ۲ پنج میلیون تومان بالا رفت - اخبار جدید