قدردانی معاون وزیر از اقدامات بانک کشاورزی در آذربایجان شرقی - اخبار جدید