آمریکا: آماده‌ایم تحریم‌های غیر برجامی را هم برداریم - اخبار جدید