پاری سن ژرمن انتقام شکست فینال را از بایرن گرفت/برد ارزشمند چلسی در پرتغال - اخبار جدید