حمله پهپادی مجدد یمن به پایگاه سعودی «ملک خالد» - اخبار جدید