زالی: راهی به‌جز تعطیلی تهران وجود ندارد - اخبار جدید