تامین قطعات ۶۳۰ هزار دستگاه خودرو با تعمیق داخلی‌سازی - اخبار جدید