واکنش مشاور وزیر کشور به اظهارات یک نماینده مجلس - اخبار جدید