زالی: تعطیلی تهران تنها راه عبور از موج چهارم کروناست - اخبار جدید