سه کشتی‌گیر ایران در تورنمنت بلغارستان رقبای خود را شناختند - اخبار جدید