استخدام مهندس برق و الکترونیک در آپادانا آسانبر در آذربایجان شرقی - اخبار جدید