همگروهی پرسپولیس در لیگ قهرمانان مشخص شد - اخبار جدید