استقبال آنلاین از فیلمی که دیدنش «جرم» است!/ ثبت فروش ۲ میلیاردی - اخبار جدید