جواد خواجوی: جوان که بودم پرسپولیس را دوست داشتم - اخبار جدید