«فواد حسین» بر نیاز عراق به آموزش‌های نظامی آمریکا تأکید کرد - اخبار جدید