۷۴۳ جواز تاسیس صنعتی در چهارمحال و بختیاری صادر شد - اخبار جدید