آمریکا دیپلماسی با کره‌شمالی را بررسی می‌کند - اخبار جدید