وضعیت صنعت فولاد در سال ۱۴۰۰/ صادرات از برنامه عقب افتاد - اخبار جدید