رونمایی از نخستین قطار ملی مترو با دستور رئیس جمهور | شهردار تهران: در ده سال آینده 5 هزار واگن مترو نیاز داریم - اخبار جدید