پایان هفته راکد بازار سهام / ارزش معاملات این هفته بورس معادل ارزش روزانه سال گذشته! - اخبار جدید