کارکنان فیس‌بوک نگران تبلیغات چینی خوشحالی مسلمانان در شینجیانگ هستند - اخبار جدید