در دیدار وزرای دفاع ایران و تاجیکستان چه گذشت؟ - اخبار جدید