زیرساخت‌های تنیس در خراسان شمالی مناسب نیست/دعوت از سرمایه گذاران - اخبار جدید