«روح» و «مندلورین» در صدر جوایز جلوه‌های ویژه/ جکسون تجلیل شد - اخبار جدید