خداوند به هیچ شخصی صدای بد نداده است / این روزها فعالیت‌مان به‌خاطر کرونا تک‌نفره انجام می‌شود - اخبار جدید