موج فروش بیت‌کوین با سقوط قیمت‌ها به زیر سطح پشتیبانی فنی - اخبار جدید