روحانی: آمریکا با لغو تحریم ها و اتخاذ تدابیر عملی به برجام بازگردد - اخبار جدید