تاکید سران کشورهای عضو «دی ۸» بر تعمیق همکاری ها در مبارزه علیه کووید ۱۹ - اخبار جدید