540 واحد مسکونی صهیونیست‌نشین در جنوب قدس احداث می‌شود - اخبار جدید