افرادی که تست آنها مثبت شده و قرنطینه را رعایت نمی‌کنند به مراجع قانونی معرفی و مجازات می‌شوند/ لزوم کنترل دقیق تر فرودگاه‌ها و پایانه‌های مرزی/ شهرهایی که در وضعیت قرمز قرار می‌گیرند،10 روز محدودیت اعمال می‌شود - اخبار جدید