حضور آبی‌پوشان در عربستان پس از ۶ سال - اخبار جدید