۷ هزار و ۱۴۲ تن گوشت مرغ در بازار عرضه شد - اخبار جدید