رونمایی «بایدن» از طرح جلوگیری از اشاعه «سلاح‌های نامرئی» - اخبار جدید