شرکت‌های خارجی لوازم خانگی، بعد از رفع تحریم ها جایی در کشور ما ندارند - اخبار جدید