برای واردات قطعات خودروهای خارجی باید چاره ‌اندیشی شود - اخبار جدید