فیلم وحشتناک از حمله مارمولک غول پیکر به یک فروشگاه - اخبار جدید