امیرعبداللهیان: به حمایت قاطع خود از سوریه ادامه می‌دهیم - اخبار جدید