گزارش تصویری از برد پرسپولیس مقابل نساجی - اخبار جدید