همتی: سال ۹۹ اتفاقات وحشتناکی برای بازار ارز رخ داد/ با فروش اوراق تشدید تورم را کنترل کردیم - اخبار جدید