کشته شدن ۵ تن در آمریکا پس از دستور بایدن برای مقابله با خشونت مسلحانه - اخبار جدید