سعیدرضا کامرانی به‌عنوان مدیرکل کانون فارس منصوب شد - اخبار جدید